Září je pro družinové děti 6.oddělení měsícem poznávání. Seznamování s novým prostředím školy, školní družiny, školní jídelny a s dalšími místy ve školním areálu. Ve volných chvílích se našel čas i na korálkování. Děti se zabavily a procvičily jemnou motoriku.