Zápisy 2019 – Obecné informace o zápisuZápisy do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 budou probíhat
ve středu 3. a ve čtvrtek 4. dubna 2019

v době 14 – 18h v budově ZŠ T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34

Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31.8. daného roku šesti let věku.

Případné odklady a zařazení do přípravné třídy se řeší přímo při absolvování zápisu nebo nejpozději však k 31.5.2019.

Školu pro zápis si můžete vybrat zcela podle svého uvážení. Děti ze spádové oblasti školy mají ovšem přednostní právo přijetí.

Dokumenty ke stažení: