Zápisy 2021

Zápisy 2021 (1. třída, přípravná třída)

Vážení rodiče, vzhledem k současným opatřením a snaze o maximální ochranu zdraví se zápisy do základních škol uskuteční zcela bez přítomnosti dětí. Na naprosté minimum bude snížena také nutnost osobní účasti rodičů. 

Od pondělí 15. března spouštíme elektronické předzápisy, kdy si vše podstatné vyplníte z domova a zároveň se registrujete na konkrétní čas, kdy se ve dnech 21. nebo 22. 4. dostavíte do školy na dokončení zápisu. Tento postup umožní, aby se návštěva rodičů ve školách rozložila rovnoměrně do obou dnů a účinně se reguloval počet osob, které se budou ve školách pohybovat. Děkujeme za pochopení a těšíme se na nové prvňáčky.

Zápisy proběhnou formou elektronické registrace a následně fyzické účasti zákonného zástupce bez dítěte na vybrané základní škole.


Fyzické zápisy bez dětí – proběhnou 21. 4. a 22. 4. 2021 od 14 do 18 hodin. 

Na tyto zápisy přijde rodič (zákonný zástupce) bez dítěte v čase, který si zvolil v rezervačním systému při elektronickém zápisu.

Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31. 8. daného roku šest let věku. Případné odklady a zařazení do přípravné třídy se řeší přímo při absolvování zápisu nebo nejpozději k 31. 5. 2021. 

Elektronické předzápisy a registrace na konkrétní čas umožní, abyste se při návštěvě školy setkali s co nejmenším počtem lidí a zároveň bude škola moci operativně řešit případné chyby v přihláškách. 

V současné situaci však můžete využít také varianty podání dokumentů k zápisu pouze elektronicky bez své fyzické účasti, a to zprávou přes:

–          datovou schránku (na ID datové schránky školy: c3bmcup)

–          email s ověřeným elektronickým podpisem

–          poštou písemně v listinné podobě s ověřeným podpisem

Pokud se rozhodnete využít některé z těchto variant, konzultujte postup se školou a doručení dokumentů směřujte k datu zápisu  21. 4. 2021

V případě nejasností či komplikací spojených se zápisy se obracejte na: 

ředitele školy: Mgr. Jan Rychtr (e-mail: rychtr@zstgm7.cz, tel.: 732 401 198)