Zápisy 2020

Zápisy do prvních tříd 2020/21 budou probíhat 1. a 2. dubna 2020 (středa a čtvrtek) vždy od 14,00 do 18,00 v budově základní školy.

Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31. 8. daného roku šesti let věku.

Případné odklady a zařazení do přípravné třídy se řeší přímo při absolvování zápisu nebo nejpozději však k      31. 5. 2020.

Školu pro zápis si můžete vybrat podle svého uvážení.

Děti ze spádové oblasti školy mají ovšem přednostní právo přijetí