Zápisy 2020

Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31.8. daného roku šesti let věku. Případné odklady a zařazení do přípravné třídy se řeší přímo při absolvování zápisu nebo nejpozději však k 31.5.2020.

Školu pro zápis si můžete vybrat podle svého uvážení. Děti ze spádové oblasti školy mají ovšem přednostní právo přijetí – viz. Kritéria přijetí.

Letos se zápisy budou výrazně lišit od minulých let, a to hned v několika zásadních věcech:

 • Zápisy budou probíhat zcela bez přítomnosti dětí.
 • Ve dnech od 1. 4. 2020 do 14. 4. 2020 proběhnou elektronické předzápisy, kdy zákonný zástupce dítěte vyplní online přihlášku a rezervuje si termín samotného zápisu (díky tomu omezíme hromadný pohyb osob při samotném zápisu).
 • Samotný zápis proběhne ve středu a čtvrtek 22. a 23. 4. 2020 v prostorách naší školy v době od 14,00 do 18,00 hod., opět připomínáme bez dětí.
 • Ve Vámi stanovený čas (dle elektronického předzápisu) se zákonný zástupce dostaví do školy, kde se v určené místnosti prokáže občanským průkazem a předloží rodný list dítěte (případně další dokumenty: doporučení odkladu povinné školní docházky z poradny, doporučení od odkladu od dětského lékaře apod.).
 • Při zápisu rodič vyplní, nebo odevzdá již vyplněný zápisový lístek a žádost o přijetí na naši školu, popř. žádost o odklad. Tyto dokumenty jsou ke stažení na našich webových stránkách (http://zstgm7.cz/zapisy-2020/)

Postup elektronického předzápisu

Rezervační systém elektronických předzápisů bude spuštěn od 1.4. do 14.4.2020 od 8 do 20 hodin na odkaze: 

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zstgm7/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#

Při vyplňování rezervace termínu postupujte takto:

 1. Na prvním listu vyplňte základní nacionále dítěte a zákonného zástupce.
 2. Vyberte z rozbalovacího menu preferované a náhradní zaměření vzdělávacího programu.
 3. Zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů a stránku potvrďte.
 4. Zobrazí se druhá stránka s volbou termínu zápisu.
 5. POZOR – před výběrem samotného termínu je NUTNÉ v rozbalovacím menu vybrat v položce „místnost“ školní budovu s preferovaným zaměřením vzdělávacího programu – poté se tabulka s termíny automaticky aktualizuje a vy teprve můžete přistoupit k výběru přesného termínu 
 6. Formulář uložte kliknutím na „Dokončení registrace“.
 7. Na uvedený email obdržíte základní informace k zápisu včetně vámi vybraného termínu. Pořadí přijetí přihlášky nerozhoduje – není kritériem ve správním řízení.

V případě nejasností se obracejte na ředitele školy: 

Mgr. Jan Rychtr (mob.: 732 401 198, e-mail: rychtr@zstgm7.cz

(nebo na vedoucí oddělení vzdělávání, Bc. Evu Krejcarovou, mail: krejcarovae@praha7.cz, tel: 739 553 181).

Pevně věříme, že se s touto situací „zdravě popereme“ a novou formu zápisů zvládneme ke spokojenosti nás všech.

Těšíme se na Vás.

Zaměstnanci ZŠ T. G. Masaryka