Zápis dětí z Ukrajiny

Ve dnech 6. – 9. 6. 2022 v době od 15:00 do 17:00 hod. se bude konat zápis dětí z Ukrajiny do základních škol MČ Praha 7.

 Zápis nebude probíhat ve školách, ale v Zastupitelském sále Úřadu městské části Praha 7, U Průhonu 1338/38, Praha 7.

Podrobné údaje o průběhu a potřebných dokladech naleznete v přílohách.