Zápisy 2022

Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31.8. daného roku šesti let věku. Případné odklady a zařazení do přípravné třídy se řeší přímo při absolvování zápisu nebo nejpozději však k 31.5.2022.

Školu pro zápis si můžete vybrat podle svého uvážení. Děti ze spádové oblasti školy mají ovšem přednostní právo přijetí – viz. Kritéria přijetí.

Pro školní rok 2022/2023 budeme otevírat max. 3 první třídy (po 24 žácích) a jednu třídu přípravnou. V současné době jsou na pozice třídních učitelů vybrány: 1. třídy – p. Garbaczewski, p. Vinický, p. Ducháčková, PT – p. Letfusová

 • Ve dnech od 21. 3. 2022   do 31. 3. 2022  proběhnou elektronické předzápisy, kdy zákonný zástupce dítěte vyplní online přihlášku a rezervuje si termín samotného zápisu (díky tomu omezíme hromadný pohyb osob při samotném zápisu).
 •  Čas registrace do předzápisu nemá vliv na příjetí/nepřijetí  žáka.
 • Samotný zápis proběhne ve středu a čtvrtek 20. a 21. 4. 2022 v prostorách naší školy v době od 14,00 do 18,00 hod. Pro děti máme připraven doprovodný program (Pohádkový les)
 • Ve Vámi stanovený čas (dle elektronického předzápisu) se zákonný zástupce dostaví do školy, kde se v určené místnosti prokáže občanským průkazem a předloží rodný list dítěte (případně další dokumenty: doporučení odkladu povinné školní docházky z poradny, doporučení od odkladu od dětského lékaře apod.).
 • Při zápisu rodič vyplní, nebo odevzdá již vyplněný zápisový lístek a žádost o přijetí na naši školu, popř. žádost o odklad. Tyto dokumenty budou ke stažení na našich webových stránkách 

Postup elektronického předzápisu

Rezervační systém elektr. předzápisů bude spuštěn od 21. 3. 2022 do 31. 3. 2022

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zstgm7/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4247

Při vyplňování rezervace termínu postupujte takto:

 1. Na prvním listu vyplňte základní nacionále dítěte a zákonného zástupce.
 2. Vyberte z rozbalovacího menu preferované a náhradní zaměření vzdělávacího programu.
 3. Zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů a stránku potvrďte.
 4. Zobrazí se druhá stránka s volbou termínu zápisu.
 5. POZOR – před výběrem samotného termínu je NUTNÉ v rozbalovacím menu vybrat v položce „místnost“ školní budovu s preferovaným zaměřením vzdělávacího programu – poté se tabulka s termíny automaticky aktualizuje a vy teprve můžete přistoupit k výběru přesného termínu 
 6. Formulář uložte kliknutím na „Dokončení registrace“.
 7. Na uvedený email obdržíte základní informace k zápisu včetně vámi vybraného termínu. Pořadí přijetí přihlášky nerozhoduje – není kritériem ve správním řízení.

 V případě nejasností se obracejte na ředitele školy: Mgr. Jan Rychtr (mob.: 732 401 198, e-mail: rychtr@zstgm7.cz

Těšíme se na Vás.                  

Zaměstnanci ZŠ T. G. Masaryka


Předběžné informace můžete získat i na stránkách zřizovatele školy Prahy7 

https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/skolstvi/zakladni-skoly/zapis-do-zakladni-skoly/