Vzdělávání od 25.5. (1. stupeň)

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

od 25. 5. 2020 zahájíme činnost dětský skupin žáků prvního stupně, provoz připravíme dle nařízení MŠMT k ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Ostatní žáci (kromě deváťáků) do školy chodit nebudou. Těžiště vzdělávání zůstává i nadále ve výuce na dálku, která bude částečně znesnadněna tím, že budeme zároveň zajišťovat výuku ve škole pro výše uvedené skupiny žáků.
 
Školní družina „jako taková“ nebude fungovat. Škola bude žákům k dispozici v době 7:30h – 16:00h.

Na začátku týdne Vás osloví třídní učitel s dotazníkem k docházce. Ta stále zůstává nepovinná.

V dotazníku je nutné odpovědět na 3 základní otázky:

  1. Bude žák (žákyně) docházet do školy od 25.5?
  2. Bude se stravovat ve školní jídelně?
  3. Do kolika hodin předpokládáte pobyt žáka ve škole? 

Sdělení o docházce prosím zašlete obratem Vašemu třídnímu učiteli, nejpozději však do 13. 5. 2020. 

Níže si můžete přečíst nejdůležitější body vyňaté z dokumentu k zahájení provozu.

Vstup do budovy školy pouze:

  • Po předložení čestného prohlášení (přikládáme) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a rizikových faktorů.
  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách (maximálně 15 žáků), aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
  • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky či jiné opatření k zakrytí nosu a úst.
  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
  • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Pro Vaši informaci uvádíme odkaz na stránky MŠMT, kde jsou pokyny pro základní školy a opatření k ochraně zdraví, která bude třeba dodržovat, zveřejněny. http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Důkladně se, prosím, seznamte s uvedenými rizikovými faktory a při naplnění některého z nich zvažte účast dítěte ve škole. Čestné prohlášení žáci odevzdají při prvním příchodu do školy (bez čestného prohlášení nebude žákovi umožněn vstup do školy).

V den, kdy žák dochází do školy, může využít školní jídelnu, a to za běžnou cenu žákovského oběda. Obědy si budete moci přihlásit přes objednávkový systém jídelny nebo SMSkou nebo telefonicky v jídelně. I v jídelně budou dodržena veškerá hygienická opatření. 


Na závěr bych Vás chtěl informovat, že docházka do školy je dobrovolná. Žáky ale nepůjde do skupin zařazovat dodatečně, zvažte tedy prosím důkladně své rozhodnutí nyní.  

S pozdravem                                                

Mgr. Jan Rychtr