Výuka ve školních skupinách od 25. 5.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od pondělí 25. 5. se rozjíždí „výuka“ ve školních skupinách.

Dle doporučení MŠMT (hygienické opatření) jsme nastavili provoz školy tak, abychom minimalizovali možnost jakékoliv nákazy. Skupiny jsou neměnné a v dopoledních hodinách pod dohledem třídního učitele (kromě 2.B a 3.A). Odpolední blok povedou paní vychovatelky a asistentky pedagoga. Vzhledem k dostatečné rozloze areálu školy bude možné využívat i venkovní prostory (před školou + školní hřiště).
Pokud jste své dítě (přes třídní učitele) k této docházce přihlásili, prostudujte si prosím přílohu: „Pravidla pro docházku“  – dole vyberte možnost odchodu domů, která nelze organizovat jiným způsobem, než svěřit odpovědnost do rukou žáka a rodiče,  podepište a v pondělí dejte dítěti sebou.

Další důležitá příloha je: „Čestné prohlášení“ – nutno vyplnit, podepsat a taktéž v pondělí dát dítěti sebou.

Bez podepsaných těchto 2 dokumentů nebude umožněn dítěti vstup do školy. Věnujte prosím tomuto zvýšenou pozornost!!!

Třetí příloha: „Pravidla provozu ŠJ“ je nutné si pročíst, pokud se žák bude stravovat ve školní jídelně.

Prosím Vás o spolupráci, díky které se budeme všichni snažit žákům návrat do škol, co nejvíce zpříjemnit a umožnit tolik důležitý sociální kontakt se spolužáky i TU.

V případě nejasností kontaktujte prosím svého třídního učitele.