Výuka v období 12. – 23. 10. 2020

Opatření MZ a MŠMT ČR

Na základě avizovaných opatření MZ a MŠMT ČR, která začnou platit od pondělí 12. 10. 2020 po dobu 14 dní, bude provoz školy v následujícím režimu:

  • Provoz všech tříd 1. stupně (PT, 1. – 5. ročník) a provoz ŠD zůstává beze změn.

Výuka bude probíhat prezenčně dle platných rozvrhů. Zůstává zrušen zpěv v rámci HV a nově se ruší výuka plavání (3. + 4. tř.).

  • V následujících 2 týdnech budou žáci 2. stupně, po třídách, rozděleni na dvě skupiny, přičemž žáci budou navštěvovat školu vždy jen jeden týden a druhý budou mít nastavenou distanční výuku (cílem tohoto opatření je snížit počet žáků na druhém stupni docházejících v jednu dobu do školy).
  • Rozdělení tříd bude nastaveno takto:
Týdenprezenční výuka = ve školedistanční výuka = doma
12. – 16. 10.6.A, 6.B, 7.A8.A, 9.A
19. – 23. 10.8.A, 9.A6.A, 6.B, 7.A
  • Prezenční výuka = ve škole bude probíhat ve všech předmětech dle platných rozvrhů. (zůstává zrušen zpěv a cvičení v rámci TV).
  • Distanční výuka je pro žáky povinná (v případě neúčasti je postup stejný jako obvykle = nahlášení nepřítomnosti dopředu vyučujícímu a poté omluvenka v omluvném listu pro TU) a bude nastavena pro všechny hlavní předměty a cizí jazyky, časy výuky daných předmětů budou nastaveny dle stávajících rozvrhů

Při distanční výuce nebudou realizovány výchovy (VV, PČ, HV, TV,).

Školní jídelna: v období distanční výuky mají žáci právo na dotovaný oběd. Pokud si bude chtít žák oběd odebrat do jídlonosiče, je ideální čas pro vyzvednutí 11:15h – 11:30h. Pokud žák nechce využít stravu, je nutné si oběd odhlásit! 

Sledujte webové stránky a FB školy pro případné změny

Pozn.: Změna organizace školního roku:

Ministr školství (R. Plaga) prodloužil podzimní prázdniny na celý týden.  

V období   26. – 30. 10. 2020, tedy žádná výuka, prezenční ani distanční, probíhat nebude na prvním ani druhém stupni, škola bude uzavřena.

Děkujeme za spolupráci.                                           

Kolektiv zaměstnanců ZŠ T. G. Masaryka