Výuka od 4. 1. 2021

Návrat žáků do školy

V pondělí 4. 1. 2021  se do školy vrací pouze žáci přípravné, prvních a druhých tříd.

Výuka:

Příchod žáků do školy, vlastní výuka i čas oběda se bude řídit speciálním rozvrhem – viz příloha.

V rámci HV se nebude zpívat, místo Tv jsou doporučeny vycházky nebo pobyt na školním hřišti.

V platnosti zůstávají i další hygienická a epidemiologická opatření (3R). 

Stále platí nutnost nošení roušek (zakrytý nos a ústa) při celém pobytu ve škole, tedy i při výuce.

Pro ostatní ročníky (3. – 9. tř.) platí nastavená distanční, povinná výuka – obdoba výuky od 18. 11. 2020 – rozdělení na ON = on line výuka a SP = samostatná práce.

Mohou probíhat konzultace pro žáky na DV – lze domlouvat individuálně (doporučuji především pro žáky 9. tříd). 

ŠD 

ŠD bude v provozu denně 11:40h – 17:00h (tedy bez ranní družiny). Rozdělení:

PT Tesařová Ivana

1.A Semrádová Ilona              1.B Majorová Hana              1.C Hricová Kateřina 

2.A Stroinová Ingrid              2.B Plšková Jana                   2.C Radilová Eva

Žáci budou při výuce i při pobytu ve ŠD v homogenních skupinách. Je doporučeno hodně větrat, a to i v průběhu výuky a také, při dodržení všech hygienických pravidel, pobyt venku.

ŠJ

Strávníci, kteří budou mít zájem o oběd, si musí oběd objednat sami přes stránku www.strava.cz, e-mailem: holesova@zstgm.cz nebo telefonicky: 731 417 323 a to nejpozději do 12 hod dne předešlého.

11:00h – 11:30h – výdej oběda pro žáky, kteří jsou na DV do jídlonosičů 

11:40h – 13:00h – výdej pro žáky ZŠ (dle rozpisu)

13:10h – 13:45h – výdej pro žáky ZŠ Bratrská 

Pozn.: Žáci PT, 1. a 2-hých tříd mají na týden 4. 1. – 8. 1. 2021 oběd automaticky přihlášen.

Žáci na DV a všichni zaměstnanci mají oběd odhlášen = pokud se chcete stravovat je nutno si ho přihlásit. Budeme vařit pouze oběd číslo 1.