Výtvarná výchova, 8.A

V rámci výuky výtvarné výchovy jsme se s žáky rozhodli, že některé hodiny v průběhu školního roku budeme věnovat poznávání různých uměleckých slohů. Jako první nás čekal románský sloh. Povídali jsme si o historických souvislostech a časovém zařazení slohu, o jeho charakteristických znacích a také o významných uměleckých dílech a stavbách nejen ve světě ale i na našem území. Nakonec se žáci pokusili o kresbu románské rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě, ve které se dodnes zachovaly unikátní fresky přemyslovských knížat v čele s mytickým Přemyslem Oráčem.

Mgr. Veronika Šímová