Výsledky voleb do Školské rady

1) Volby pedagogických pracovníků

Zvoleni:

Josef Gajoš – 14 hlasů; Eva Patočková – 13 hlasů; Iva Rubinsteinová Piherová – 13 hlasů

2) Volby zákonných zástupců

Zvoleni:     

Klára Cibulková – 81 hlasů; Tomáš Vokáč – 70 hlasů; Mirka Zdeňková – 69 hlasů