Výlet na kolech

Ve čtvrtek 6. června 2019 se uskutečnil první výlet na kolech. Účastnilo
se celkem 6 žáků a 2 učitelé. Trasu jsme si naplánovali do Kralup nad
Vltavou a zpět. Celou cestu jsme jeli po cyklostezkách, tam – po levém
břehu Vltavy a zpátky po břehu pravém. Počasí nám ten den přálo, pršet
začalo, když už jsme byli doma. Všichni žáci padesátikilometrovou trasu
zvládli, cestou jsme si odpočinuli u limonády, zmrzliny. Rádi bychom
naplánovali do konce školního roku ještě jeden cyklovýlet. Od září tyto
výlety chceme pořádat každý měsíc jako seriál. Věřím, že se nám to povede.