Výlet do ZOO v Praze.

V měsíci březnu jsme se v prvouce učili o živočiších. Dozvěděli jsme se spoustu nových zajímavostí, ale chtěli jsme se dozvědět mnohem více. Proto jsme se 8.4.2019  s paní učitelkou vypravili na výlet do ZOO. V zoologické zahradě se nám moc líbilo a společně jsme si den užili.  Důkazem jsou referáty s nakreslenými zvířátky, které paní učitelka ocenila jedničkami do
žákovských knížek :).

Žáci 3.A