Vratky plateb

Finanční vypořádání 2. pololetí – vratky plateb

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

 jaro 2020 neprobíhalo klasickým způsobem a mnoho aktivit nemohla ZŠ poskytovat. 

Po (občas složité) komunikaci s dodavateli a konzultaci s účetním oddělením bylo rozhodnuto, že nebudeme žádné platby „ponechávat“ do nového školního roku, ale budou vráceny (po započtení případného storna) zpět na Vaše účty případně vyplaceny v hotovosti v kanceláři školy.

Školní družina: Pokud jste provedli platbu v plné výši, tedy 3000,- Kč, bude Vám vrácena poměrná částka za období od 11.3. a to 1150,- Kč.

Kroužky: Pokud jste provedli platbu v plné výši, tedy 950,- Kč, bude Vám vrácena poměrná částka za období od 11.3. a to 665,- Kč.

Lyžařský kurz: Částka bude vrácena bez stornopoplatku 500,-Kč.

Školy v přírodě (zde byla situace velice komplikovaná především díky mediálně zkresleným údajům o voucheru): 

V případě ŠvP přes cestovní kancelář CK2 (kdy jste posílali platbu přímo na účet CK) bylo ujednáno buď zrušení akce s možností vrácení plateb bez storna, nebo přesun akce na podzimní termín.

U ostatních akcí (mimo CK2) se prosím obraťte na TU, kteří měli tuto akci a taktéž vratku platby na starosti.

Pozn.: Celkem je položek přes tisíc. Postupně jsou zpracovávány jednotlivé sekce a zadávány vratky do banky, aby byly nejpozději k 15. 6. na Vašich účtech.

Děkujeme za pochopení