VOLBA POVOLÁNÍ

V rámci výuky pracovních činností se nyní s děvčaty z 8.A a 9.A věnujeme tématu „volba povolání“. Dívky se snaží zamyslet nad tím, jaké zaměstnání by je v budoucnu bavilo a jaké jsou jejich silné či slabé stránky. Zároveň se zaměřujeme, zejména v případě 8.A, na výběr vhodné střední školy. Žákyně mají také možnost si vyzkoušet různé testy, např. test motoriky, paměti, dominantní části těla, stylů rozhodování atd.

Veronika Šímová