Voláme JARO

Rozhodli jsme se popohnat příchod jara a vytvořili jsme si krásné obrázky z vlny.

Jana Racková – třídní učitelka