Venkovní učebna

Ve středu 16. 9. jsme slavnostně otevřeli, přes léto zhotovenou, venkovní učebnu. Děkujeme všem, kteří se na tom finančně podíleli: Spolek Dolní Holešovice, Spolek rodičů při ZŠ TGM a také Pébéčku (participativní rozpočet), tedy vítěznému návrhu žáků naší školy. Venkovní učebnu bereme jako dlouhodobý projekt, kdy chceme postupně zkrášlovat okolí školy a zapojit do toho jak žáky tak širokou veřejnost. Pokud máte návrh, co by mohlo být její součástí, napište na: rychtr@zstgm7.cz.