Vedení školy – změna

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci a přátelé školy, k 1. 3. 2023 došlo ke změně ve vedení naší školy.

Na pozice zástupkyň byly jmenovány kolegyně Anna Stejskalová a Zuzana Kysilková.

Kontakty:

Anna Stejskalová      stejskalova@zstgm7.cz           724 521 471

Zuzana Kysilková     kysilkova@zstgm7.cz             732 180 182

Novinkou je též prodloužení funkčního období současného ředitele školy p. Jana Rychtra na další šestileté období (2023-2029), které schválila RMČ Prahy 7 na svém jednání dne 28. 2. 2023.

S pozdravem Jan Rychtr