Základní škola T. G. Masaryka

Vás zve

na vánoční jarmark 

pondělí 10. 12. 2018

v aule školy – od 16.00 hod 

PROGRAM ZDE 

Každá třída, školní družina (i nově založený Spolek rodičů) zde bude mít  svůj stánek, kde budou ke koupi různé výrobky a předměty. Výtěžek z prodeje používají žáci každé třídy na různé kulturní či sportovní akce, odměny, pomůcky, sponzorství atd.