Vánoční jarmark 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,

s radostí Vás zveme na VÁNOČNÍ JARMARK ZŠ T. G. Masaryka, který se koná ve čtvrtek 1. 12. 2022.

Jarmark letos slavnostně zahájíme v 16:00 na školní zahradě kde, ve spolupráci se Spolkem rodičů, rozsvítíme za zpěvu vánočních písní Kühnova dětského sboru VÁNOČNÍ STROMEČEK.

Poté se přesuneme do naší Auly, kde pronese proslov pan ředitel a proběhne vystoupení žáků školy. Po vystoupení bude možné jít se podívat do nově zrekonstruovaných prostor školní jídelny, kde bude přichystáno malé pohoštění coby ukázka práce našich kuchařek.

Prodejní část jarmarku začne v 17:30 a všechny srdečně zveme na tradiční proudění po škole a nakupování výrobků, se kterými si děti daly mnoho práce a s radostí je pro Vás vyráběly. Přijďte určitě všichni.

Po dobu jarmarku Vás bude čekat občerstvení ve cvičné kuchyňce, o které se postarají žáci z 9.A a zakoupením je můžete podpořit a přispět na závěrečný večírek, až se budou se školou loučit. 

Dobrovolná vstupenka na jarmark je použitá kniha či společenská hra, ty posléze zařadíme na chodby naší školy a žáci si je budou moci o přestávkách nebo ve volných chvílích půjčovat.

Dále před samotným jarmarkem nabízíme možnost přijít na dva tvořivé WORKSHOPY:

úterý 15.11. 2022 15:30 – 17:30h          Pečení cukroví, pečeného čaje, výroba svíček

čtvrtek 24.11. 2022 15:30 – 17:30h       Vití adventních věnců, práce s přírodním materiálem (chvojí), vánoční výzdoba, pečení a zdobení perníčků

Konají se v nově zrekonstruované cvičné kuchyňce v přízemí.

Zde můžete svým dětem pomoct s tvorbou vánočních výrobků, které budou na jarmarku prodávat. Strávíme pohromadě čas ve vánoční atmosféře, lépe se poznáme a podebatujeme o dění ve škole. Bude zajištěno i drobné občerstvení, a kdo bude chtít, může také něco malého donést. Společně si užijeme adventní čas a pomůžeme dětem v jejich kreativním rozvoji. 

Na všechny se srdečně těšíme!