Vánoční beseda

Vánoční beseda v knihovně byla o vánočních zvycích.