V pátek 21.4 přijel za našimi dětmi ŠD záchranář Marek. 

 V průběhu divadelního představení se děti hravou a zábavnou formou naučily základy první pomoci. Dozvěděly se jak správně telefonovat na tísňovou linku, vyzkoušely si resuscitaci a mnoho dalšího. Děti byly nadšené.