V hodině přírodopisu proběhla pitva kapra.

Pro děti neobvyklý zážitek měl pokračování v hodinách pracovních činností – protože věříme na udržitelnost, kapřík se obalil a byl zkonzumován s bramborovým salátem, který si děti také samy vyrobily. 

Všichni si také odnesli šupinku pro štěstí!