Úvodní zpráva ze ŠD

Vážení rodiče,

vaše děti v letošním školním roce uvítáme v samostatných odděleních školní družiny v nově zrekonstruovaných podkrovních místnostech. Prostory jsou to krásné a už se připravujeme, jak si společně s dětmi vytvoříme vlídné prostředí, do něhož se mohou každý den těšit. Pro zvýšení bezpečnosti byly  oddělení ŠD vybaveny videotelefony, pro snadnější rozeznávání osob, které si děti vyzvedávají.

V současné době (po převzetí přihlášek pro školní rok 2018/19) nebudeme moci pravděpodobně uspokojit všechny žadatele. ŠD se naplňuje postupně od prvního ročníku výše. Pokud bude počet žadatelů ze čtvrtých tříd převažovat nad počtem volných míst, dojde na losování.

O přijetí žáků čtvrtých tříd bude rozhodnuto nejpozději 7. 9. 2018. Ve dnech od 3. do 7. 9. (před zveřejněním výsledků) je na základě domluvy docházka možná.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Ivana Tesařová                                                                                                               Mgr. Jan Rychtr

vedoucí ŠD                                                                                                                         ředitel ZŠ