Úplata za družinu – sdělení zřizovatele

SDĚLENÍ zřizovatele = MČ P7

Vážení rodiče,

v souvislosti s novelou paragrafu 123 odst.4 zákona č. 561/2004Sb. a po komunikaci základních škol a radnice byla stanovena cena za školní družinu od nového školního roku 2024/2025 na částku 750 Kč měsíčně. 

Důvodem jsou stále se navyšující výdaje do školství, nutnost financování rozšiřování kapacit, opravy a investice do našich historicky zanedbaných budov, financování sociálních pedagogů v základních školách, podpora doučování a podpora fondů, které pomáhají dětem v našich školách. Prosíme o pochopení. 

Ředitelky a ředitelé jsou oprávněni na individuální žádost částku ponížit či zcela odpustit, pokud by rodině působila potíže.

Prosíme rodiče, pro které bude takto stanovená částka komplikací, aby tuto možnost využili a požádali vedení školy o snížení či odpuštění této částky.

Městská část dlouhodobě podporuje skrz obědové konto, humanitní fond a další nástroje všechny ty, kteří to potřebují. I při navýšení částek na družinu a klub je pro nás důležité, aby pro ty, pro které je navýšení komplikací, byla možnost snížení či odpuštění částky.

Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na ředitele školy, či ideálně hned na vedoucí odboru vzdělávání a projektového řízení paní Soňu Hradeckou na hradeckas@praha7.cz