Ukončení 1. pololetí

Uzavírka klasifikace je v pondělí dne 20. 1.
Pedagogická rada se koná ve středu dne 22. 1.
Vysvědčení se vydává ve čtvrtek dne 30. 1.
Pololetní prázdniny jsou v pátek dne 31. 1. 2020