Ukázka výtvarných projektů z 9.A.

Černobílý projekt byl inspirován optickým uměním „op-art“ umělce,Victora Vasarelyho a žákům se kresby plné optických klamů skvěle povedly. 

Neméně zdařilé jsou i malované krajiny, kde jsme pracovali z odstíny jedné barvy.