Ukaž svůj svět, 25.10.2019

Cílem této akce v aule bylo přestavení mimoškolních aktivit žáků 4.A pro 
své spolužáky z 1. stupně ZŠ. Jednotlivá vystoupení šikovných děvčat a 
chlapců byla náležitě oceněna velkým potleskem :).

Třídní učitelka Ivana Horáková