Učíme se učit

Kroužek „Učíme se učit“ pracuje se speciálním programem tzv. Feuersteinova instrumentálního obohacování. Je to metoda, která za pomocí vyplňovacích archů (instrumentů) a vedení lektora pomáhá rozvíjet naše dovednosti myšlení a učení, zvýšit efektivitu učení, naučit se pracovat s chybou, koncentrovat se, přinést radost a klid do naší práce.

Komu je kroužek určen?

  • dětem od 6 do 8 let (lehčí varianta)
  • dětem od 8 do 16 let (těžší varianta)
  • jedincům s učebními problémy (špatný prospěch, poruchy učení a chování, ADD, ADHD, Aspergerův syndrom, poruchy autistického spektra)
  • nadaným (jako stimulační prostředek)
  • pro imigranty a kulturní minority
  • … a všem, kteří mají zájem

Kdy? Každou středu od 13–14 hodin v učebně přírodopisu. Začínáme 4. 10. 2017.

Poplatek: 1200 Kč za pololetí.

Metoda má motto: „Nechte mě chvilku…, já si to rozmyslím.“

Lektor: Mgr. Marie Chamillová