Třídní schůzky – středa 9. 9. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

srdečně Vás zveme na úvodní, společné, třídní schůzky ve středu dne 9. 9. 2020

Z důvodů zvýšených hygienických opatření jsme rozložily začátek do více časů

  PT, 1. – 2. třídy………… od 16:30h

3. – 5. třídy……………. od 17h

6. – 9. třídy………………… od 17:30h

Při pohybu ve škole je nutné dodržovat nařízená hygienická opatření, vstupovat pouze se zakrytými ústy a nosem a bez příznaků respiračních onemocnění.

Účast tentokráte nevnímáme jako povinnost, ale spíš možnost pro ty, kteří neviděli prostory školy, nové třídní učitele atd.

Informace následně zašlou třídní učitelé elektronickou formou.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás

Kolektiv zaměstnanců ZŠ T. G. Masaryka