Třídní schůzky

Středa 5. 6. 2019 v 17h;

Schůzka třídních důvěrníků od 17:45h;

učebna přírodopisu (1. patro)