Testování žáků

Dle aktuálního nařízení MŠMT bude ve školách v Praze probíhat plošné testování žáků základních škol v termínech 8. a 15. listopadu 2021.

Průběh testování:

V pondělí první hodinu ve své kmenové třídě

Po vstupu do budovy doporučujeme všem žákům ponechat si ochranu nosu a úst až do doby výsledku testu (cca do 8:15h).

Testování probíhá samotestem žáka ve třídě, pedagogický pracovník žáky instruuje a dohlíží na průběh testování

V případě všech negativních testů ve třídě žáci pokračují normálně ve výuce. 

V případě pozitivního výsledku testu se žák izoluje od třídy a kontaktují se zákonní zástupci, kteří si své dítě vyzvednou. Ze školy obdrží potvrzení o pozitivním antigenním testu a objednají své dítě na potvrzující PCR test.

Výjimky:

Nemusí se testovat žáci po ukončeném očkování (14 dní od druhé dávky) nebo žáci ve lhůtě 180 dní od prodělaného covidu – tuto skutečnost je třeba doložit potvrzením. 

Nemusí se testovat žáci, kteří se prokáží platným potvrzením o negativním testu v oficiálním odběrném místě (ANT ne starší 24 hodin, PCR na starší 72 hodin). 

Pokud v den testování bude žák chybět, testuje se první den návratu do školy – žáci se budou hlásit hned po příchodu ve vrátnici školy, kde bude proveden. 

Pokud se žák odmítne testovat, nosí po celou dobu pobytu ve škole a při výuce ochranu nosu a úst (roušku) – toto opatření platí po dobu plošného testování ve školách (nyní minimálně do 19. 11.). Pokud se k tomuto kroku rozhodnete, prosíme informujte písemně svého TU.

Děkujeme za spolupráci.