Testování žáků v celé ČR

V pondělí 22.11. a 29.11.2021 se budou konat další screeningová testování žáků základních a středních škol včetně dětí v přípravných třídách podle usnesení vlády ze dne 1.11. a 12.11.2021, které naleznete zde: 

testovani-ve-skolach-cele-zneni-0950.pdf (vlada.cz).

Testování se netýká očkovaných žáků a žáků, kteří prodělali ve stanovené lhůtě onemocnění Covid-19. Obojí je ale nutné doložit potvrzením lékaře nebo zdravotnického zařízení. 

Ve škole je žák povinen nosit ochranu nosu a úst ve společných prostorech. Žák nemusí mít ochranu nosu a úst v době vzdělávání, pokud sedí v lavici.

Výše uvedené vyplývá z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-60/MIN/KAN ze dne 22. října 2021: 

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove). 

Nedodržování právně závazných opatření je důvodem k nevpuštění žáka do školy, případně k jeho oddělení od ostatních žáků.