Tělesa – krychle- skládání origami ve venkovní učebně s 6.A