Symbolem Halloweenu jsou  i pavouci. 

Děti 10.oddělení ŠD si vytvořily Lapbook a dozvěděly se mnoho zajímavých informací o pavoucích. Rozvíjely nejen jemnou motoriku, ale také třídily informace, učily se pracovat s textem a kombinovat  logiku s kreativitou.