ŠvP a naše cesta na Zadov

ŠvP a naše cesta na Zadov – vydali jsme se na dlouhou tůru (celkem 16 km). Na zpáteční cestě jsme museli obcházet stádo krav s telaty. Večer jsme chtěli ještě diskotéku (spát se nám nechtělo).