Středa – stávka

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

ve středu dne 6. listopadu 2019 se většina pedagogických pracovníků naší školy zúčastní stávky vyhlášené školskými odbory =

ve škole nebude probíhat výuka.

Tomuto rozhodnutí předcházela společná diskuze a demokratické hlasování pedagogických pracovníků.

Uvědomujeme si, že pro některé z Vás je toto rozhodnutí velmi komplikované, a proto jsme se rozhodli školu úplně nezavřít, ale zajistíme v době 8:00h – 14:00h nezbytný dohled nad žáky, jejichž rodiče nestihnou v časové tísni zajistit náhradní program. Sraz „účastníků“ je v 7:50h ve vestibulu školy.

Školní jídelna bude v provozu bez omezení (opět vycházíme ze situace, že se u nás stravuje i mnoho žáků z jiných ZŠ či SŠ). Žáci naší ZŠ budou mít obědy automaticky odhlášeny, pokud by se rozhodli tento den stravovat, je nutné tuto skutečnost oznámit vedoucí školní jídelny: 731 417 323 (ideálně formou sms).

Plně podporujeme nutnost podpory profese učitele (vychovatele, asistenta, …) jako celku a nárůst platů s tím velmi souvisí. Plat učitelů, přestože se v minulých letech opakovaně navyšoval, stále činí pouze 65 % průměrné mzdy jiných vysokoškolsky vzdělaných pracovníků.

Nechceme již déle přihlížet pouhým slibům vlády (slibováno 3 krát 15%). Sliby se mají plnit (nejen o Vánocích)!

Do naší práce dáváme mnoho sil a času, pracujeme kvalitně (kdo nezkusil, neuvěří….) a jeden den stávky bereme i jako vklad do budoucnosti. Jsme přesvědčeni, že tak činíme ve prospěch Vašich dětí a celé společnosti.

Děkujeme za pochopení a podporu.

Pedagogičtí pracovníci ZŠ T. G. Masaryka