Spolek rodičů

Členská schůze konaná dne 28.4. 2021 v 18:00 prostřednictvím MS Teams

Spolek rodičů při ZŠ TGM, z.s., IČO: 07694920

  1. Prezenční listina:

Výbor spolku:

Miroslava Karolová – předsedkyně

Svatava Poulson – místopředsedkyně

Miroslava Zdeňková – pokladník

Hosté:

Jan Rychtr – ředitel školy

Iva Piherová – pedagog

Zákonní zástupci těchto žáků:

Adam Brkal

Alfréd Růžička

Alžběta Holmanová

Artem Rozman

Filip Bartoň 

Róza Bednářová

Katka Brůnová

Ester Vokáčová

Evelyne Lessenko

Diana Hrynyk 

Andriana Ignatyuk

Julie Verner

Michaela Kubíková

Linda Kulendová

Maria Poulson

Isabela Karolová

Marie Krušinová

Michaela Uhorskai

Oliver Mandík

Nicole Emily Paškevičová

Patrik Fabián

Ondřej Pilát

Vladimír Piška

Sára Přecechtělová 

Martina Staňková

Václav Tůma

Veronika Mirková

Viktorie Čechurová

Viola Hanzíková

Viola Píšková

Josef Zdeněk

  • Program:

1. Přehled akcí za školní rok 2019/2020

2. Příjmy a výdaje za školní rok 2019/2020

3. Přehled akcí za školní rok 2020/2021 (do dubna 2021)

4. Příjmy a výdaje za školní rok 2020/2021.

5. Schvalování 

6. Nápady, připomínky, diskuze

7. Termín další členské schůze

Projednané body programu: 

1 – 4. Veškeré akce, které proběhly v uvedeném období a byly financovány Spolkem rodičů při ZŠ TGM, z.s, a dále příjmy a výdaje za uvedené období jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu – prezentace (power point)

5. Jednohlasně byly schváleny tyto body:

a) stávající stanovy spolku 

b) stávající výkonný výbor spolku

c) koncepce činnosti spolku na další období

d) stávající výši členských příspěvků ve výši 1000,- Kč/rodina

e) rozpočet na další období

6) Nejzásadnější otázky a návrhy v rámci diskuze:

  • Otevření klubu/knihovny 
    •  Jan Rychtr reagoval na dotaz ohledně termínu otevření nového klubu/knihovny, v září 2021 by měl být prostor zpřístupněn žákům a pedagogům.
  • Přesolená jídla, pikantní nezdravá kuchyně 
    • Jan Rychtr a Iva Piherová reagovali na dotaz ohledně nespokojenosti se školní jídelnou. Bude prověřeno.
  • Jan Rychtr informoval rodiče ohledně otevření hřiště pro veřejnost.
  • Zpětná vazba a diskuze ohledně online výuky. S tím, že jestliže rodiče mají cokoli k výuce, mají se ihned obrátit na Ivu Piherovou.

7) Výbor Spolku rodičů  informoval členy Spolku o termínů další členské schůze, která se bude konat v říjnu 2021.