Spolek rodičů při ZŠ TGM

Spolek rodičů při ZŠ TGM vznikl  v prosinci 2018 a je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem rodičů, kteří dobrovolně pomáhají škole.

Naše hlavní činnosti:

  • účinná a dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání;
  • respektování práv, potřeb a zájmů dětí;
  • sledování materiálních podmínek školy;
  • vzájemná spolupráce a podpora mezi rodiči (zákonnými zástupci žáků) a učiteli

Dobrovolný členský příspěvek na školní rok 2018/2019 by stanoven ve výši 350,- na dítě.

Příspěvky zasílejte na transparentní účet spolku číslo: 227683416/0600 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu.

O hospodaření spolku a všech aktivitách  budete průběžně informování na třídních schůzkách nebo skrze třídní důvěrníky.

Také nás můžete kontaktovat na e-mailu spolekzstgm@seznam.cz. Budeme rády, pokud se aktivně zapojíte do činnosti spolku nebo nám pošlete svoje nápady a připomínky k jeho fungování.

Ing. Miroslava Karolová

Mgr. Svatava Poulson

Miroslava Zdeňková

Dokumenty spolku:

Stanovy