Spolek rodičů při ZŠ TGM

Spolek rodičů při ZŠ TGM vznikl  v prosinci 2018 a je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem rodičů, kteří dobrovolně pomáhají škole.

Naše hlavní činnosti:

 • účinná a dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání;
 • respektování práv, potřeb a zájmů dětí;
 • sledování materiálních podmínek školy;
 • vzájemná spolupráce a podpora mezi rodiči (zákonnými zástupci žáků) a učiteli

Dobrovolný členský příspěvek na školní rok 2019/2020 je stanoven na výši 1000,- Kč (v případě sourozenců stačí platba za jednoho z nich).

Příspěvky zasílejte na transparentní účet spolku číslo: 227683416/0600 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu.

Spolek (nejen) finančně podporuje tyto akce:

 • Vítání prvňáčků
 • Vánoční jarmark
 • Karneval
 • Oslava Dne učitelů
 • Pochod ZŠ TGM
 • Barevný den (MDD)
 • Loučení s deváťáky …

Dále plánuje:

 • Besedy pro děti a rodiče
 • Exkurze
 • Podporu adaptačních kurzů
 • Podporu sportovních a kreativních aktivit v rámci školních akcí…

O hospodaření spolku a všech aktivitách  budete průběžně informování na třídních schůzkách nebo skrze třídní důvěrníky.

Také nás můžete kontaktovat na e-mailu spolekzstgm@seznam.cz. Budeme rády, pokud se aktivně zapojíte do činnosti spolku nebo nám pošlete svoje nápady a připomínky k jeho fungování.

Ing. Miroslava Karolová

Mgr. Svatava Poulson

Miroslava Zdeňková

Dokumenty spolku:

Stanovy