Spolek rodičů při ZŠ TGM

Vážení rodiče, zákonní zástupce, přátelé školy,
avizovaný nově vznikající Spolek je již zapsán.

Úplný výpis ze spolkového rejstříku.

Transparentní účet zřízen: 227683416/0600

Minimální částka na jedno dítě pro školní rok 2018/2019  je 350,- Kč.

Do zprávy pro příjemce zadat jméno a příjmení  žáka (žáků) a třídu.

Prosíme o zaslání členského příspěvku co nejdříve.

V odkazech naleznete stanovy a popis naší činnosti.

Dále bychom  jsme vás rádi informovaly, že na vánočním jarmarku jsme získali 3 100,- Kč za tombolu. Tyto prostředky byly vloženy na účet.

Během ledna vás budeme informovat o první akci roku 2019, kterou bude Spolek rodičů pro naše děti pořádat.

Vedle finančního příspěvku, oceníme další možnosti spolupráce, pomoc při akcích, nápady na zajímavé akce, exkurze, besedy. Dále samozřejmě oceníme i  zajímavé předměty (ceny) do tomboly a soutěží, které budeme pro děti pořádat.

Veselé a pohodové vánoce přejí

Mirka Karolová 

Svatava Poulson

Mirka Zdeňková

Návrh – Spolek rodičů

Stanovy