Spolek rodičů – členská schůze St 1. 6. 18h

Dobrý den milí rodiče, členové spolku,

ve středu 1.6. 2022 se po třídních schůzkách koná členská schůze Spolku rodičů.
Potkáme se v 18:00 v učebně přírodopisu v prvním patře.
Moc vás prosíme, zajděte za námi. Pokusíme se být rychlý. Děláme to vše dobrovolně pro naše děti a naší společnou komunitu.

Tedy vaše podpora nám moc pomůže.

Na programu schůze bude schválení rozpočtu a volba nového vedení Spolku. Po tomto formálním úvodu bude následovat neformální diskuze.
Kde se rády dozvíme zpětnou vazbu na naše fungování a uslyšíme vaše nápady apod.

Drobné občerstvení zajištěno.

Budeme rády, za další aktivní rodiče, kteří si například vezmou na starost nepatrnou část činnosti spolku.
Takto společně bychom mohli fungovat ještě lépe.
Současné vedení Spolku je ve funkci od jeho založení v roce 2018.

Jestliže je mezi vámi někdo, kdo by chtěl do Spolku přinést novou krev a nápady, ozvěte se nám.
___________________________________________
Spolek rodičů je důležitou institucí při škole.

Vzájemně spolupracujeme s rodiči a vedením školy.
Snažíme se společně vybudovat kvalitní komunitu a za členské příspěvky, sponzorské dary apod. dopřáváme dětem něco navíc.

Těšíme se na vás.

Za Spolek rodičů
Mirka Karolová
Svatava Poulson
Mirka Zdeňková
602 524 270