Spolek rodičů

Milí rodiče,

v příloze zasíláme leták ohledně základních informací Spolku rodičů. 

Další podrobnější informace, co se plánuje na tento školní rok, se dozvíte na členské schůzi, kterou plánujeme na říjen 2021. Na tomto setkání se společně pobavíme o tom, kam směřovat aktivitu a finance v průběhu tohoto školního roku.

Nicméně i na tento školní rok zůstávají všechny tradiční akce, které Spolek rodičů podporuje.

Adaptační programy pro první a šesté třídy.

Rodičovská kavárna

Vánoční jarmark

Vánoční výzdoba

Slavíme den učitelů

Karneval

Květnový pochod TGM

Barevný den v rámci MDD

Loučení s deváťáky

Pro připomenutí, na čem Spolek rodičů spolupracoval v předchozích letech: Spolupráce na venkovní učebně a klubu školy, pořízení sedacích vaků, koberců a her do školní knihovny, projekt e-bezpečí, nákup knih a pomůcek do hodin anglického jazyka, nákup knih na první stupeň…

Rodičům, kteří již uhradili příspěvek děkujeme. Vedle členského příspěvku budeme rády, za jakýkoli tip na zajímavou akci, námět – co v rámci fungování školy vylepšit a také samozřejmě budeme rády za nabídku pravidelné spolupráce v rámci Spolku rodičů.

Děkujeme a přejeme hezké dny.

Mirka Karolová

Svatava Poulson

Mirka Zdeńková

602 524 270