Školní jídelna

Změna telefonního čísla na paní vedoucí: Jitka Holešová – 731 417 323.