Školní jídelna

Změna v provozu školní jídelny od 2.11.2020. 

Do otevření škol bude školní jídelna poskytovat školní stravování  ve speciálním režimu. Doba výdeje bude od 11,15 do 12,30h.

Strávníci, kteří budou mít zájem o oběd, si musí oběd objednat sami přes stránku www.strava.cz, e- mailem: holesova@zstgm.cz nebo telefonicky : 731 417 323 a to nejpozději do 12 hod dne předešlého.

Výdej obědů bude probíhat formou výdeje do přinesených nádob. 

Zároveň žádáme strávníky, aby dodržovali veškerá hygienická opatření  ( rozestupy  při čekání na výdej, dezinfekce rukou u vstupu do jídelny, roušky v prostorách školy).  

 Jitka Holešová –vedoucí ŠJ

Mgr. Jan Rychtr –ředitel školy