Školní hřiště

Dne 27. 6. 2019 proběhlo kolaudační řízení ohledně rekonstrukce školního hřiště.

Po nabytí právní moci dojde ke spuštění zkušebního provozu (předpokládaný termín v týdnu od 15. 7. 2019).