Školní hřiště – leden

Provozní doba hřiště na ZŠ T. G. Masaryka

Ortenovo náměstí (pro veřejnost) – leden 2022

 Pouze víkendy: 14 – 16h

Pozn.: Návštěvníci jsou povinni dodržovat všechna nastavená hygienická pravidla.