Školní družina – vyzvedávání čipem

Školní družina

ČIPOVÝ SYSTÉM BELLHOP

Vyzvedávací systém BELLhop – zkušební režim od pondělí 14. 12. 2020 (ostré spuštění plánujeme od pondělí 4. 1. 2021)

Elektronický systém BELLhop Vám všem přináší rychlejší, jednodušší, příjemnější a hlavně bezpečnější vyzvedávání dětí ze školní družiny.

Čipy jsou digitálně podepsané. Celý proces vyzvedávání je tedy velmi dobře zabezpečen.

Více informací můžete získat na www.bellhop.cz

Děkujeme za spolupráci a pevně věříme, že tento systém povede ke zlepšení systému ve školní družině.


Vážení rodiče!

V naší škole budeme postupně přecházet na nový systém vyzvedávání dětí ze školní družiny. Jde o již avizovaný  čipový systém BELLhop. Jedná se o elektronický systém, vyvinutý přímo pro družiny základních škol. Systém je založen na identifikačních čipech.

Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do školy – po pravé straně u okna vrátnice (viz foto). Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte. Po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a vychovatelka Vám následně pošle dítě. Stávající mobilní telefony budou zachovány jako nouzové řešení pro případ výpadku čipového systému. 

Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.

Objednání čipu

Čipy jste si již objednávali u p. vychovatelky a nyní dochází k postupnému předávání. Cena jednoho čipu je 100 Kč. Půjde o vratnou kauci. Po skončení docházky Vašeho dítěte do ŠD Vám budou peníze za čipy vráceny. Za ztracený či znehodnocený čip se záloha nevrací.

Zákonný zástupce musí vyplnit formulář k objednání čipu s uvedením, kolik čipů bude chtít pro vyzvedávání svého dítěte používat – již proběhlo.  Vždy je nutné, aby byl čip vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá. Tento systém je zároveň bezpečnostním systémem a umožňuje, aby vychovatelky viděly, kdo dítě vyzvedává. Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být uvedena na přihlášce do ŠD. Nelze však vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence.

Přiobjednání čipů

V případě zájmu o přiobjednání čipů kontaktujte vedoucí školní družiny, paní Ivanu Tesařovou na email:tesarova@zstgm7.cz nebo telefonicky na tel. číslo: 733 721 277

Situace, které mohou nastat

  • Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce nebo vychovatelce příslušného oddělení. Ty pak čip v systému deaktivují a nebude možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který z Vámi zakoupených čipů se ztratil. Na objednávce by mělo být uvedeno, kdo který čip používá. Následně si můžete zakoupit čip nový.
  • Pokud ve výjimečných případech čip zapomenete a nebudete ho mít u sebe, zazvoníte na mobilní telefon příslušné vychovatelky.
  • V případě, že si pro dítě ve výjimečných případech přijde osoba, která nebude mít u sebe čip, bude postup stejný jako při zapomenutí čipu. Je však nutné, aby byla tato osoba uvedena v přihlášce do školní družiny jako oprávněná osoba k vyzvedávání.

Přehled možností vyzvedávání dětí

  • Vyzvedávající zákonný zástupce nebo jiná pověřená osoba vyzvedne dítě ze ŠD přiložením čipu k terminálu. Čip přiložíte k terminálu umístěném po pravé straně u okna vrátnice a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte. Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy (interval od propuštění do odchodu se pohybuje okolo 10 minut – úklid hraček, oblékání, …)
  • Děti, které odchází domů samy (dle časů uvedených v přihlášce ŠD – zápisovém lístku), nemusejí mít čip.
  • Vyzvedávající starší sourozenec nemusí mít čip, mladšího sourozence si vyzvedne osobně v příslušném oddělení ŠD, paní vychovatelka ho odepíše ručně. 
  • Kroužek – pokud má žák stanoveno, že po skončení kroužku odchází domů sám, bude propuštěn ze ŠD vychovatelkou v momentu odchodu na kroužek! Když kroužek odpadne nebo na něj žák (z jakéhokoliv důvodu) nepůjde, bude propuštěn ze ŠD až v čase, kdy kroužek končí. Během účasti žáka na kroužku ho nelze vyzvedávat – na panelu se objevuje hláška: Kroužek – je tedy potřeba počkat, až bude žák z kroužku opět přijat do ŠD.

Děkujeme též za vaši trpělivost při zavádění nového systému.

Vedení školy a Vaše paní vychovatelky