Blog

Dětský den

Mezinárodní den dětí v pátek 1.6. se žáci ze 6. a 7. třídy rozhodli strávit ve Stromovce. Všichni společně uspořádali piknik a hráli různé společenské a míčové hry. Počasí dětem opravdu […]

Odívání našich předků

V pátek 18.5. se dívky ze 6. a 7. třídy zúčastnily v rámci pracovních činností, kde se také zabýváme dějinami módy, workshopu „Oděv našich předků“ v Muzeu hlavního města Prahy. V úvodní přednášce se žákyně […]

Kytičkový den

Kytičkový den aneb Prodáváme pro Ligu proti rakovině Ve středu 16. května 2018 pořádá Liga proti rakovině již tradiční Český den proti rakovině. Nově se budou kytičky v tento den […]

S archeologií do středověku

V úterý dne 24. dubna se žáci ze 7.A zúčastnili workshopu „S archeologií do středověku“ v Muzeu hlavního města Prahy. Po úvodní přednášce se děti rozdělily do menších skupin a na jednotlivých stanovištích […]

Výprava za Kelty

V pátek 23.3. se děti ze 6.A zúčastnily archeologického programu „Výprava za Kelty“ v Muzeu hlavního města Prahy. Cílem programu pojatého především jako workshop bylo lépe poznat způsob života prvního známého národa […]