Blog

Anglická družina

Začínáme již v úterý 17. 9. 2019. První týden je zkušební. Kdy:  v úterý a ve čtvrtek 13:00h – 16:30h Kde: přízemí – učebna 1.C Platba: Úplata za jedno odpoledne […]

Kroužky

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 Vážení rodiče, zákonní zástupci, pro letošní školní rok opět nabízíme širokou paletu kroužků. Některé kroužky budou zajišťovat jako doteď externí firmy, které pomocí letáků […]

Informátor

INFORMACE PRO RODIČE (ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE) ŽÁKŮ Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34 www.zstgm7.cz       Kontakty: ředitel školy: Mgr. Jan Rychtr                    tel. 732 401 198, 211 153 083           rychtr@zstgm7.cz zástupce ředitele:  Mgr. Iva […]

Třídní schůzky

Třídní schůzky Středa 11. 9. 2019 Od 17h v kmenových učebnách Schůzka třídních důvěrníků Středa 11. 9. 2019 Od 17:45h v učebně Vv – 2. patro vpravo vzadu Členská  schůze (Valná hromada) […]