Blog

Anna Čítková

Jmenuji se Anna Čítková a jsem třídní učitelka 2.C.  V dětech se snažím rozvíjet jejich kreativitu a logické myšlení.  Ve volném čase ráda tancuji Street dance a kreativně tvořím.

Božena Vinická

Jsem učitelka 1. stupně. Nejraději učím 1. – 3. třídu. Sdílím myšlenku Marca Aurelia: „Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře.“

Eva Patočková

Jmenuji se Eva Patočková a jsem TU v 1.C. Narodila jsem se v Praze, kde jsem strávila podstatnou část života. Už od mala jsem se věnovala hře na housle a baletu. […]

Ivana Horáková

Jmenuji se Ivana Horáková. Od mých školních let v Klatovech jsem si přála stát se učitelkou, což se mi po studiích na dvou vysokých školách splnilo. Mým celoživotním posláním je práce […]

Barbora Babejová

Jmenuji se Barbora Babejová, vystudovala jsem Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na didaktiku anglického jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Ve výuce uplatňuji prvky RWCT Kritického myšlení, činnostního učení, […]

Jana Plšková

Jmenuji se Jana Plšková a pracuji jako učitelka přípravného ročníku. Zaměřuji se hlavně na předškolní a mimoškolní pedagogiku. Ráda u dětí rozvíjím jemnou motoriku, cit pro barvy a prostorové vnímání. […]

Kateřina Letfusová

Na základní škole pracuji jako učitelka přípravné třídy, zajímám se o předškolní a školní pedagogiku. Práce s předškolními dětmi mě velmi baví, ráda tvořím didaktické pomůcky a zajímám se o […]

Iva Piherová Rubinsteinová

Jmenuji se Iva Piherová, ve škole působím jako zástupkyně ředitele, třídní učitelka 9. A, plus učitelka anglického jazyka. Absolvovala jsem PedF obor anglistika. Snažím se u žáků rozvíjet jejich potenciál, […]